Menno Schmidt

Telefoonnummer:
+31 (0)20 833 0 833

Faxnummer:
+31 (0)20 833 0 834

E-mail:
menno.schmidt@willems-schmidt.eu

Menno Schmidt (1972) studeerde Nederlands recht af aan de Universiteit Utrecht op de doctoraalscriptie “juridische aspecten van een elektronische veiling” en studeerde daarnaast in Wenen. Menno was na zijn studie in Wenen als griffier werkzaam en aansluitend daaraan werkte hij als advocaat-stagiair bij Schubert Rechtsanwälte te Wenen. Hij is in 2001 beëdigd als advocaat te Amsterdam en in 2004 heeft Menno de Grotius specialisatieopleiding ‘informaticarecht’ gedaan.

Zijn praktijk omvat de dienstverlening aan ondernemingen en particulieren op met name commercieel juridisch gebied; hij heeft een internationale praktijk. Bijzondere aandachtsgebieden daarbij zijn de grensoverschrijdende relaties met Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Tevens is hij als arbiter actief.

Sinds 2013 is hij bij de balie van de Weense Rechtsanwaltskammer in Oostenrijk als advocaat ingeschreven en daar ook actief. Hij is benoemd als gerechtelijk deskundige door het Handelsgericht te Wenen om te adviseren over agentuurrechtelijke problematiek naar Nederlands recht.

In de periode 2009 tot en met 2019 was Menno bestuurslid van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Oostenrijk te Wenen.

Menno Schmidt is lid van de verscheidene verenigingen waaronder de Europäische Anwaltsvereinigung, de vereniging Sport en Recht, de Nederlandse Vereniging van Wenen en Arti et Amicitiae te Amsterdam en de Österreichischer Rechtsanwaltsverein.

Menno Schmidt heeft op verschillende gebieden ervaring opgedaan. Een aantal voorbeelden:

  • Schmidt heeft veel ervaring met het opstellen en uitonderhandelen van ICT-contracten zoals licentie- en distributiecontracten, en met advisering over misgelopen ICT-projecten.
  • Schmidt heeft veelvuldig opgetreden als arbiter en eraan bijgedragen dat vennootschappelijke geschillen naar een duurzame oplossing werden geconverteerd of middels arbitraal vonnis werden beëindigd.
  • Eveneens heeft Schmidt voor verscheidene musea, waaronder Rijksmusea, alsook culturele instellingen opgetreden, vaak in verband met bruikleen- en eigendomsvragen en auteursrechtelijke adviestrajecten.
  • Schmidt heeft tevens ervaring met de juridische obstakels en vaak langslepende trajecten die kunnen volgen bij geschillen tussen aandeelhouders, en bij bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.
  • Daarnaast geeft hij met veel plezier advies over op te stellen overeenkomsten zoals agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten. Ook begeleidt hij (minnelijke) beëindigingstrajecten van dergelijke contractuele verhoudingen en adviseert hij over daarbij toe te kennen klanten-, of goodwillvergoedingen.
  • Tot slot werkt Schmidt regelmatig aan transnationale thema’s die door ondernemers vaak als ingewikkeld worden ervaren, zoals grensoverschrijdende (uitzend)arbeid en houdt hij zich bezig met het opstellen van sportcontracten, name in relatie tot minderjarigen.