Geregistreerde rechtsgebieden

Hans Mathijsen:
- Algemene praktijk
- Burgerlijk recht
- Ondernemingsrecht
- Agentuur en distributie
- Beroepsaansprakelijkheid
- Bestuurdersaansprakelijkheid
- Fusies en overnames
- Vennootschappen
- Verenigingen en stichtingen

Hans Walhain:

- Burgerlijk procesrechtn

- Litigation

Hilmar Nehm:
- Algemene praktijk
- Burgerlijk recht
- Belastingrecht