Duitsland

Duitsland

Duitsland is Nederlands grootste handelspartner, zowel op het gebied van export als van import. Het jaarlijkse handelsvolume tussen de twee landen behoort tot de grootste ter wereld.

Bij zo’n groot volume aan handel en de daarmee gepaard gaande andere zaken als arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, vastgoedcontracten, lokale dienstverleningen, etc., is het van belang om zakelijk en juridisch goed te zijn ingelicht en kundig te worden begeleid in de grensoverschrijdende kwesties alsook in de nationale kwesties in de beide landen.

Ook op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur en wetenschap zijn de banden met Duitsland zeer nauw en is kundig en passend advies op het gebied van IE-recht, entertainmentrecht en contractenrecht van groot belang.

Hoewel Nederland en Duitsland sinds lange tijd vertrouwde handelspartners van elkaar zijn kennen de landen net zoveel verschillen als overeenkomsten. Het is om die reden dat Willems Advocaten & Rechtsanwälte zich focust op zowel juridische als praktischebegeleiding van het zaken doen, wonen, en werken in Duitsland en Nederland.

Willems Schmidt Advocaten & Rechtsanwälte biedt met haar aanwezigheid in Amsterdam & Düsseldorf zowel in Nederland als in Duitsland specialistische juridische en zakelijke bijstand.

In het geval u vragen heeft of behoefte heeft aan bijstand in beide landen tegelijkertijd levert Willems Schmidt die, middels de nauwe samenwerking tussen de twee vestigingen, achter één deur, aan beide kanten van de grens.