Over WILLEMS SCHMIDT

WILLEMS SCHMIDT Advocaten & Rechtsanwälte

WILLEMS SCHMIDT Advocaten & Rechtsanwälte is een advocatenkantoor met een commerciële praktijk. Het kantoor, opgericht in 1948, is present in Amsterdam, Düsseldorf en Wenen. Twee van de advocaten zijn toegelaten tot de balies in Duitsland en Oostenrijk, waar – in samenwerking met Duitse en Oostenrijkse advocaten – naar Duits en Oostenrijks recht wordt geadviseerd en geprocedeerd.


Cliënten

Wij adviseren en vertegenwoordigen grote en kleine ondernemingen, zowel nationaal als internationaal. Wij behartigen tevens particuliere belangen, met name wanneer deze nauw gerelateerd zijn aan tot onze cliëntèle behorende ondernemingen.

Werkwijze

De doelstelling van ons kantoor: “streven naar ‘de juiste balans’”, komt tot uiting in de wijze waarop de zaken van cliënten worden behartigd. Steeds staan daarbij de belangen van de cliënt centraal. Wij vestigen en onderhouden directe communicatielijnen met de cliënt. Er wordt op kosten-efficiënte en voortvarende wijze gehandeld, waarbij kwaliteit onder alle omstandigheden voorop wordt gesteld. De kostenefficiency wordt bevorderd door de inrichting en structuur van kantoor; wij werken samen met ook elders gevestigde collega’s die door hun kennis en ervaring aan ons toegevoegde waarde hebben. Daarmee wordt zonder extra overhead een breed pakket aan dienstverlening mogelijk tegen concurrerende prijsstelling.


Specialisten

De specialisten met wie wij nauw contact houden – advocaten en juristen elders, notarissen, belastingadviseurs, strafpleiters en gespecialiseerde EU-recht deskundigen – kunnen zo nodig worden gevraagd ons te assisteren bij het behandelen van zaken buiten ons bereik. In het geval onze cliënten reeds contacten hebben gevestigd met zodanige specialisten, wordt het in stand houden van deze relaties aangemoedigd.
Wanneer dit opportuun wordt geacht, worden second opinions verzocht van relevante experts toegelaten tot de balie of verbonden aan universiteiten.

Lidmaatschappen

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA.
Lees meer

www.ablglobal.net

Alliance of Business Lawyers

Het kantoor is lid van Alliance of Business Lawyers, een netwerk van advocatenkantoren, dat nauw gerelateerd is aan Integra International, een mondiaal netwerk van accountants, belastingsadviseurs en consultants.
Lees meer

Deutscher Anwaltverein

DAV Nederland is een vereniging van advocaten met bijzondere kennis over zakendoen tussen Nederland en Duitsland.
Lees meer

Italiaanse Kamer van Koophandel voor Nederland

Het kantoor is lid van de Italiaanse Kamer van Koophandel voor Nederland (IKvK). De IKvK heeft tot doel het bevorderen van de handel tussen Italië en Nederland.
Lees meer

Bundesrechtsanwaltskammer

De Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) is de overkoepelende organisatie van de 27 Ordes van Advocaten (beroepsorganisaties) en de Orde van Advocaten bij het Federale Hof van Justitie (BGH). Leden zijn dus enkel de bovengenoemde ordes van advocaten, geen individuele advocaten.
Lees meer

Duits-Nederlandse Handelskamer

Het kantoor is lid van de Duits-Nederlandse Handelskamer. Als het gaat om zakelijke contacten en marktbetreding in het buurland, is de Duits-Nederlandse Handelskamer het eerste aanspreekpunt.
Lees meer

Österreichischer Rechtsanwaltsverein

De vereniging van Oostenrijkse advocaten richt zich op de belangenbehartiging van advocaten en het bevorderen van de juridische praktijk in Oostenrijk. Ze organiseren conferenties, bieden opleidingsmogelijkheden en publiceren juridische tijdschriften en boeken.
Lees meer

Die Wiener Rechtsanwälte

De Weense Orde van Advocaten behartigt niet alleen de belangen van alle in Wenen gevestigde advocaten, maar fungeert ook als aanspreekpunt voor iedereen die juridisch advies zoekt.
Lees meer

Die Österreichischen Rechtsanwalte

De Oostenrijkse orde van advocaten is verantwoordelijk voor het reguleren van de advocatuur en het waarborgen van de kwaliteit van de juridische dienstverlening in Oostenrijk.
Lees meer

Austrian Business Agency

Deze Oostenrijkse overheidsorganisatie is verantwoordelijk voor het bevorderen van buitenlandse investeringen in Oostenrijk en het ondersteunen van Oostenrijkse bedrijven bij het uitbreiden naar internationale markten. Ze bieden begeleiding en advies aan bedrijven en investeerders, en verstrekken informatie over zakelijke kansen en investeringsvoorwaarden in Oostenrijk.
Lees meer

Overzicht praktijkgebieden

 • Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

 • Arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht

 • Bank- en effectenrecht

 • Bestuurs- en milieurecht

 • Bouwrecht en projectontwikkeling

 • Contractenrecht

 • Erfrecht

 • Franchising

 • Fusies & overnames (inclusief due dilligence en legal audit)

 • Hippisch Recht

 • Huurrecht

 • Huwelijksgoederenrecht

 • Intellectueel eigendomsrecht en ICT

 • Insolventierecht

 • (Internationaal) handelsrecht

 • Mededingingsrecht

 • Onroerend goedrecht

 • Ondernemingsrecht

 • Economisch strafrecht

 • Vennootschapsrecht

 • Ruimtelijke ordening