Internationale Dienstverlening

De internationale praktijk van WILLEMS SCHMIDT Advocaten & Rechtsanwälte heeft zich in het bijzonder gefocust op internationale en grensoverschrijdende handel en ondernemingen.

Nederland is een handelsland bij uitstek, waarbij import en export, van zowel goederen als diensten, altijd een grote rol heeft gespeeld. Bij (grensoverschrijdend) handelstransacties spelen vele facetten van het recht een rol, waarbij men kan denken aan overeenkomstenrecht, ondernemingsrecht, goederenrecht en insolventierecht, maar ook onrechtmatige daad, intellectueel eigendomsrecht en bestuursrecht kunnen van groot belang zijn bij het drijven van een (handels)onderneming. Ook de cultuur en gebruiken van de verschillende partijen zijn niet te onderschatten facetten van het internationaal zakendoen.

Het is om die reden dat de advocaten van WILLEMS SCHMIDT zich sinds jaren bezig houden met alle facetten die bij het (internationaal) handel drijven komen kijken, zodat zij zowel de kleinere als de grote partij kan bijstaan in alle kwesties die in de (internationale) handel kunnen ontstaan, zowel in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België en de Verenigde Staten alsook in de rest van de wereld.


Internationaal netwerk - Alliance of Business Lawyers

WILLEMS SCHMIDT Advocaten is een van de oprichters en reeds lange tijd actief lid van de Alliance of Business Lawyers. Wij werken in grensoverschrijdende aangelegenheden samen met onze collega’s in het buitenland, waarvan wij op grond van jarenlange samenwerking en veelvuldig contact verzekerd zijn van eenzelfde filosofie, kwaliteit en kantoorefficiency als door ons voorgestaan.

WILLEMS SCHMIDT hecht waarde aan goede begeleiding, ook wanneer het buitenlandse jurisdicties betreft. Daarom zet WILLEMS SCHMIDT zich in om, waar passend en gewenst, ook bij verwijzing naar buitenlandse partners bijstand te verlenen in de communicatie en inhoudelijke behandeling om zodoende de kwaliteit van de dienstverlening te verzekeren en een vinger aan de pols te houden wat betreft het tijdsverloop en de daarmee gemoeid gaande kosten.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van ABL


Internationaal en grensoverschrijdend zaken doen


WILLEMS SCHMIDT Advocaten & Rechtsanwälte richt zich al geruime tijd op de internationale en grensoverschrijdende rechtspraktijk waarbinnen ondernemingen, ondernemers en individuen worden geadviseerd en voor hen wordt geprocedeerd op het gebied van alle denkbare internationaal en grensoverschrijdende aangelegenheden. Daarmee staat WILLEMS SCHMIDT haar klanten bij in het zaken doen, wonen en werken, vanuit Nederland, Europa, de Verenigde Staten, en grote overige delen van de Wereld.

Het waarborgen van een kwalitatieve dienstverlening is uiterst belangrijk. Advies en bijstand in binnen- en buitenland moet kundig en passend zijn. Kundigheid uit zich in het begrip en kennis van het (lokale en internationale) recht en de van belang zijnde gewoontes, terwijl tegelijkertijd gepastheid zich uit in een goede inschatting van de voorliggende situatie en advies en aanpak met inachtneming van de juridische mogelijkheden, gebaseerd op die situatie. De professionals binnen WILLEMS SCHMIDT Advocaten staan u daarom persoonlijk bij in advies en bijstand aangaande alle facetten van het zaken doen, wonen en werken in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Voor bijstand in de overige landen werkt WILLEMS SCHMIDT nauw samen met lokale professionals in Europa en overige delen van de wereld middels een actief internationaal netwerk. Zo biedt WILLEMS SCHMIDT ook in de overige landen kundig en passend advies vanuit haar eigen professionals en via een brug met lokale professionals in grote delen van de wereld.

Omdat WILLEMS SCHMIDT advocaten grote waarde hecht aan kwaliteit en de hierboven omschreven kundigheid en gepastheid, begeleiden uw adviseurs bij ons ook die zaken die door lokale professionals in Europa en overige delen van de wereld, in opdracht van WILLEMS SCHMIDT of haar klanten, worden behandeld. Op die wijze bieden wij advies en bijstand in lijn met de door WILLEMS SCHMIDT nagestreefde kwaliteit, kundigheid en gepastheid in Europa en grote delen van de wereld, terwijl uw vertrouwde adviseur bij WILLEMS SCHMIDT uw contactpersoon en aanspreekpunt blijft.