Hans Mathijsen

Telefoonnummer:
+31 (0)20 833 0 833

Faxnummer:
+31 (0)20 833 0 834

E-mail:
hans.mathijsen@willems-schmidt.eu

Hans Mathijsen (1957) heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en is daar afgestudeerd op Aansprakelijkheid Bij Onderhandelingen. Hij is in 1985 beëdigd als advocaat en procureur te Amsterdam.

Zijn praktijk omvat de dienstverlening aan ondernemingen en particulieren op met name commerciëel juridisch gebied; hij heeft een internationaal georiënteerde praktijk. Bijzondere aandachtsgebieden daarbij zijn de grensoverschrijdende relaties met België en de Nederlands- Duitse betrekkingen.

Na een aanvullende studie in Duitsland is hij sinds 1998 toegelaten als Rechtsanwalt in Duitsland en lid van de balie te Düsseldorf. In 2004 verkreeg hij aanvullend toelating tot de balie van het Oberlandesgericht van Nordrhein-Westfalen.

Hij is lid van verschillende juridische verenigingen, de Nederlands- Duitse Advocaten vereniging, de Duitse Anwalt Verein DAV en de Union Internationale des Avocats. Hij is als actief reserve – officier (Militair Juridische Dienst Krijgsmacht) verbonden aan het Ministerie van Defensie.

Hans is  verbonden aan de Duits-Nederlandse Handelskamer en is tevens als arbiter actief.

Hans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • algemene praktijk
  • burgerlijk recht
  • ondernemingsrecht
  • agentuur en distributie
  • beroepsaansprakelijkheid
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • fusies en overnames
  • vennootschappen
  • verenigingen en stichtingen

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.