Hilmar Nehm

hilmarnehmTelefoonnummer:
+31 (0)20 833 0 833

Faxnummer:
+31 (0)20 833 0 834

E-mail:
hilmar.nehm@willems-schmidt.eu

Hilmar Nehm is in 1981 in Keulen als Anwalt toegelaten tot de Duitse balie; sinds 1984 is hij erkend specialist op het gebied van Duits belastingrecht en in 1986 bovendien beëdigd als Register-Accountant.

Zijn praktijk richt zich met name op grensoverschrijdend handelsrecht, dit ook met belangstelling voor douane aangelegenheden.

De juridische kaders die bepalen op welke manier zaken grensoverschrijdend verhandeld kunnen worden, zijn kern en uitgangspunt van zijn werkzaamheden. Daarbij gaat het niet slechts om de zaken die partijen zelf met elkaar kunnen en mogen overeenkomen, maar tevens heffingen van welke aard dan ook: in toenemende mate hebben partijen immers te maken met regelzucht van overheden die zich in veelvoud voorkomende gedaanten aandienen.

De bijstand en advies van Hilmar Nehm in trans nationale aangelegenheden betreft zowel de behartiging van individuele als collectieve belangen bij overheden, instellingen als gerechten.

Heffingen en fiscaliteit: mede met het oog op de uitdijende omvang van fiscaal relevante regelgeving en vervlechting daarvan met het internationale handelsverkeer is advisering met juist dàt als kenmerk essentieel.

In het verlengde van het Douane-recht en fiscale aspecten van het handelsrecht treedt Hilmar Nehm in Duitsland ook op in zaken van economisch en fiscaal strafrecht.

Hilmar Nehm heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk
  • Burgerlijk recht
  • Belastingrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.