Oostenrijk

Oostenrijk

Oostenrijk is een kennisland. De belangrijkste commerciële branches van Oostenrijk zijn de auto-industrie, de machinebouw, de chemische industrie (kunststoffen), de IT- en telecomindustrie, de elektro-industrie, de staalindustrie, de logistieke dienstverlening en het toerisme. Het jaarlijkse handelsvolume tussen de Nederland en Oostenrijk is aanzienlijk (€ 15,3 miljard directe investeringen vanuit Oostenrijk in Nederland en € 5,4 miljard directe investeringen vanuit Nederland in Oostenrijk). Zie het jaarbericht 2022 van de WKÖ, AussenwirtschaftsCenter Den Haag.

Nederland is voor Oostenrijkse bedrijven daarnaast interessant om zich te vestigen als hub voor transnationale activiteiten. Bij een dergelijke volume aan handel en de daarmee gepaard gaande andere zaken zijn (internationale) contracten, zoals distributie- en agentuur, IT service- en licentiecontracten, algemene voorwaarden, en vaak ook arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, vastgoedcontracten etc. nodig. Wij kunnen dergelijke contracten voor u opstellen en in de Oostenrijkse taal en met oog op de Oostenrijkse dagelijkse praktijk uitleggen en zo nodig opstellen. Ook op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur en wetenschap zijn de banden met Oostenrijk zeer nauw en is kundig en passend advies op het gebied van IE-recht, entertainmentrecht en contractenrecht van groot belang. Zie o.a. ten aanzien van design en mode.

Hoewel Oostenrijk, Nederland en Duitsland sinds lange tijd vertrouwde handelspartners van elkaar zijn kennen de landen net zoveel verschillen als overeenkomsten. Het is om die reden dat Willems Schmidt Advocaten & Rechtsanwälte zich focust op zowel juridische als praktische begeleiding van het zaken doen, wonen, en werken in Oostenrijk en Nederland. Willems Schmidt Advocaten & Rechtsanwälte biedt met haar aanwezigheid in Amsterdam & Wenen zowel in Nederland als in Oostenrijk specialistische juridische en zakelijke bijstand. In het geval u vragen heeft kunt u contact opnemen met Menno Schmidt.